Gratis open dinsdag afgeschaft

Helaas, de InterReg subsidie die we per 1 juli zouden krijgen is uitgesteld tot 1 december!
Dat betekent dat we moeten stoppen met de gratis open dinsdagen, net als FabLab Den Haag en Eindhoven die ook zonder subsidie functioneren. We hebben er enkele duizenden Euro's prive-geld ingestopt en kunnen dat niet blijven doen.
Wel blijft de 50% korting voor studenten en start-ups voor de gehele week. Daarmee zitten we onder de prijzen van andere FabLabs.
De dinsdag blijft wel een open inloopdag, zonder te reserveren kun je binnenlopen om te kijken of er een machine vrij is. Het is wel handig om via de reservatietool aan te geven hoe laat je wil komen werken zodat anderen zien wanneer het druk wordt. Echt reserveren is dit achter niet, er moet ruimte blijven voor anderen om te experimenteren.

Unfortunately, the Interreg grant we would receive by July 1th has been postponed until December 1st!
That means we need to stop the free open Tuesday, as FabLab the Hague and Eindhoven, which also operate without funding. We spent already several thousands Euro's of private money, we can't afford it anymore.
However,
students and start-ups receive still the 50% discount during the entire week. This means we are below the prices of other FabLabs.
Tuesday remains an open day, without booking you can drop in to see if a machine is free. It is convenient to use the booking tool to indicate what time you want to work so others can see when things get busy. This reservation is not really official, there must be enough room for others to experiment.

 

Creative Commons Licentie
Deze website is gelicenseerd onder een Creative Commons 3.0 Licentie | Design by Dumont